Udliciteringer giver bedre og billigere mad

Af | 9. januar 2014

De fleste er nok bekendt med den evige snak om størrelsen af omkostningerne i den offentlige sektor, men hvad gør de egentlig for at holde omkostningerne på et minimum og stadig fastholde en tilstrækkelig kvalitet af eksempelvis maden? En måde dette gøre på, er ved udlicitering af tjenesteydelser, hvilket man i længere tid har anvendt sig af i blandt andet social- og sundhedssektoren. 

Hvad er en licitation?

En licitation er, når en kunde tilbyder en række leverandører, at afgive tilbud på en tjenesteydelse eller leverance inden for en bestemt tidsfrist. Flere leverandører vil herefter afgive deres bedste tilbud, i håb om, at blive valgt af kunden til, at udføre licitationen. Vinderen af licitationen vil typisk være den leverandør, der har afgivet den laveste pris eller det meste fordelagtige bud. Når først en leverandør har afgivet bud på en licitation til kunden, er tilbuddet bindende.

Licitationer foregår hyppigst i bygge- og anlægsbranchen, men social og sundhedssektoren gør ligeledes brug af udlicitering af tjenesteydelser. Kunden vil som regel være den offentlige sektor, altså staten, kommunen eller en offentlig instans, der udliciterer tjenesteydelser, men private virksomheder kan også gøre brug af licitationer.

Udlicitering af tjenesteydelser

Social- og sundhedssektoren er et godt eksempel på en virksomhed, der gør brug af udlicitering af tjenesteydelser. Man vil typisk se udlicitering i disse sektorer, da de sjældent besidder den nødvendige viden og arbejdskraft i forbindelse med blandt andet levering af mad eller andre tjenesteydelser til borgerne. Udlicitering kan være en rigtig god måde for social- og sundhedssektoren at finde den udbyder der sælger det bedste produkt, til den bedste pris. Den bedste pris vil typisk opnås, da de forskellige leverandører vil konkurrere mod hinanden og derigennem opstår der en vis grad af priskonkurrence.

Når kunden udsteder et udbud, er udbudsmaterialet sædvanligvis det efterfølgende materiale, som kan understøtte udbudsbekendtgørelsen. Det er ikke nødvendigt at udbyder udsteder udbudsmaterialet i forbindelse med oprettelse af et udbud, men det kan være nødvendigt, hvis udbyder ønsker at uddybe udbudsbekendtgørelsen yderligere.

Står du selv som udbyder og skal til at udforme et udbudsmateriale, skal du være opmærksom på, at udbudsmaterialet skal udformes så konkret som muligt, for at undgå uoverensstemmelser og misforståelser i udbudsprocessen.