Rengøring af kaffeautomater

Af | 12. november 2013

kaffemaskine-rengoering

God kaffe smager godt! Men god kaffe kan også smage dårligt. Det lyder ikke til at hænge helt sammen, men god kaffe kan komme til at smage dårligt, hvis ikke kaffeautomaten er rengjort ordentligt. Derfor er det vigtigt, at kaffeautomater rengøres ofte for at kunne vedligeholde den gode smag af kaffe, og ikke ende ud med en forringet og grim smag.

Selv de mindste kaffeautomater har brug for rengøring et vist antal gange for at fungere optimalt. Ingredienser skal påfyldes, og ligeledes skal kaffeautomaters affaldsbeholder tømmes, men det er ikke alt. Kaffeautomater skal hyppigt rengøres for at vedligeholde deres hygiejne og funktionalitet.

Hvor meget skal kaffeautomater rengøres?

Alt efter hvor store kaffeautomater der skal rengøres, er der forskellige dele til kaffeautomater, som kan have betydning for, hvor meget de skal rengøres. Er det for eksempel kaffeautomater indeholdende mange funktioner, er der formentlig flere dele, som skal rengøres, herunder blandt andet en beholder til mælk. Det kan også være kaffeautomater er i besiddelse af et luftfilter. Luftfilteret skal rengøres hyppigt, for at minimere risikoen for driftsstop, og ligeledes minimere strømforbruget.

En anden vigtig faktor i forbindelse med at skabe den gode kop kaffe, kan et kalkfilter af høj kvalitet bidrage til dette. Vand er nemlig ikke bare vand i forbindelse med brygning af kaffe. Vandkvaliteten påvirkes af hele fire faktorer, nemlig smag, lugt, hårdhed og udseende. Udover at bidrage til en bedre vandkvalitet, kan kalkfilteret minimere risikoen for tilkalkning, hæmme bakterievækst og dermed også forlænge kaffeautomaters levetid. Kalkfilteret skal ikke rengøres – det sørger blot for at vedligeholde kaffeautomater.

Det er ikke kun selve kaffeautomaten som skal rengøres. Der bør også fokuseres på at området omkring kaffeautomater skal rengøres.

Hvor ofte skal kaffeautomater rengøres?

For at den gode kaffe i kaffeautomater skal blive ved med at smage godt, skal kaffeautomater rengøres et vist antal gange, for at holde eventuelle bakterier ude. Her er det egentlig ubetydeligt hvor ofte og hvor meget kaffeautomater bruges i løbet af dagen. Der når stadig at hobe de samme bakterier op efter et bestemt antal tid.

Hvilke midler skal bruges til rengøring af kaffeautomater?

Til rengøring af kaffeautomater, kan der bruges et universalt rengøringsmiddel til kaffeautomaters facade. Indvendigt kan der både anvendes citronsyre for at fjerne kalk, og Rodalon for at fjerne bakterier.